Palivov ndre - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Palivov ndre

tak a toto je tie vemi dleitPalivo, na to aby sa do motora dostalo sprvnym spsobom a v sprvnom mnostve, mus byt niekde umiestnen. Toto zariadenie sa vol ndr.


preli rokmi vznamnm vvojom. Pre začiatok s pouiteľn aj plastov ndre pouvan v RC kategrich, ale musia mať vhodne umiestnen trubičky na prvod a odvzdunenie. Nie s vhodn ale pre samozpaln motory, pretoe palivo je agresvnejie ako palivo pre motory so haviacou sviečkou.

Pre uptan modely sa pouvaj ndre spjkovan z pocnovanho eleznho plechu, prpadne z nerezovho plechu, hrbky 0,2 – 0,3 mm. Palivov trubičky s mosadzn, Ø 3/1,5 mm.

Typick ndr, "domčekov" (obr.1), sa najčastejie pouva v akrobatickch modeloch. Tu sa pouvaj tri trubičky: sacia, tankovacia a odvzduňovacia.

Jej tvar, strieka na vonkajej strane, je navrhnut pre symetrick odber paliva v rznych reimoch letu. Odstrediv sila tlač palivo do strieky a počas akrobatickch obratov zabezpečuje symetrick prsun paliva.

Jej inou verziou, je prava, ktor spočva v prispjkovan prepky s otvormi vo vntri presne v hrane ohybu strieky, na hornej a spodnej strane ndre. Tto prava zabezpeč stlu hladinu paliva.

Obr. 1

obr.2

Ďalm typom ndre, je ndr pouvan v kategrii rchlostnch modelov (obr.2). M iba dve trubičky, saciu a tankovaciu. Tankovacia zroveň sli na prvod vzduchu počas letu. Jej poloha v trupe modelu ovplyvňuje ladenie motora - bohatosť zmesi. Ak je treba, je mon zmes obohatiť, posunutm ndre do kruhu zmes obohatme a opačne, ochudobnme. Pozor, jedn sa o desatiny milimetra.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 20.04. 2007 (1917 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd