Good Year - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Good Year

Pravidl kategrie Good YearKategria Good Year je uritou obmenou kategrie UTR/F2F. Letov a bezpenostn pravidl s rovnak. Dovodom, e s zaveden pravidl aj pre tto kategriu je skutonos, e tto kategria sa lieta v mnohch ttoch Eurpy a je monos sa zastova sa usporiadanch v rmci sa SP v kategrii F2C, ako vedajej sae.
Tto kategria m ale urit stavebn a kontrukn obmedzenia vychdzajce zo skutonch predlh v zvodnej kategrii vekch pylnovch lietadiel rovnomennej kategrie.

Pravidl pre kategriu Good Year

Defincia GY preteku

 1. Pretek, ktorho sa zčastňuj dva tmy, vnimočne tri, po dohode s riaditeľom sťae, v prpade časti neprneho počtu prihlsench tmov. Bez vekovho obmedzenia.

 2. Počas preteku s povinn minimlne dve medzipristtia na 100 okruhov (rozlietavanie, semifinle) a minimlne pť na 200 okruhov (finle).

 3. Lieta sa proti smeru otčania hodinovch ručičiek

Ndr mus byť naplnen počas kadho medzipristtia!

Defincia GY modelu

Model mus byť polomaketou skutočnho lietadla pouvanho pre rchlostn preteky, v mierke 1:8.

Charakteristika GY modelu

 1. model mus mať ploch trup, s maximlnou hrbkou 25mm, prechody krdla a kapotu na vntornej strane trupu

 2. minimlna plocha krdla 9,6 dm2

 3. plocha VOP (stabiliztor) me byť zvčen, tak aby bol model dobre ovldateľn, najviac vak o 25% voči mierke.

 4. maximlna hmotnosť: 700g

 5. minimlny priemer kolieska: 25 mm

 6. motor a ndr nesm byť pre zneniu odporu kapotovan, s vnimkou vntornej strany trupu

 7. motor mus byť namontovan na leato (nabok)

 8. zaťahovac podvozok nie je dovolen

 9. vrtule sm byť pouit iba plastov, APC, Graupner, KP, alebo podobn

Riadenie - technick skka

 1. povolen je len dvojdrtov riadenie

 2. riadiaci mechanizmus modelu mus byť spojen s motorom pomocou oceľovho bezpečnostnho lanka (podobne ako v kategrii F2D), s minimlnym priemerom 0,5 mm

 3. dĺka riadiacich laniek: 15,92 metra

 4. priemer laniek: 

  oceľov struny

  min. 0,3 mm

  spletan lank

  min. 0,34 mm

 5. zťaov skka: ťahom, rovnajcim sa 20 nsobku hmotnosti modelu

Motor a palivov systm

 1. maximlny povolen objem motora je 2,5 cm3, nie je povolen laden vfuk

 2. smie byť pouit iba sriov motor

 3. kompresn pka mus byť upraven tak, aby nespsobila zranenie (napr. T - pka)

 4. maximlny priemer vstupnho otvoru vzduchu (difzor) je 4 mm

 5. ndr smie byť plnen injekčnou striekačkou, alebo elastickou plastovou fľaou. Nie je povolen tlakov plnenie. Ndr mus byť natankovan pri kadom medzipristt

 6. nie je povolen privedenie tlaku ndre

 7. model mus byť vybaven činnm systmom umoňujcim zastavenie motora kedykoľvek pred vyčerpanm paliva z ndre

 8. nie je povolen pecilny systm pouvan v kategrii F2C, ktor umoňuje plnenie ndre a zastavovanie motora zroveň

 9. ak je pouit kueľ, polomer jeho vrcholu mus byť aspoň 5 mm

Priebeh pretekov

 1. jeden časomerač / počtač okruhov na tm

 2. pretek sa let na dve rozlietavacie kol a tri tmy s najlepm vsledkom postupuj do finle. Ak celkov počet tmov presiahne 15, let sa semifinle so 6- alebo 9- tmami. O tomto musia byť sťaiaci upovedomen na začiatku sťae

 3. medzi jednotlivmi medzipristtiami mus model preletieť aspoň jeden okruh

Minimlna plocha je vlastne dan u samotnou mierkou zmenenia 1:8. Ostatn časti modelu by sa nemali odliovať viac ako o 5% voči predlohe. Toto pravidlo ale nie je podľa mjho nzoru a tak dleit dodrovať. Rovnako ako tak detaily ako tvar koncovch oblkov krdla či VOP. Podstatn je, aby bolo dodran rozptie a zkladn tvar krdla (hĺba profilov), dĺka, vka trupu a celkov vka medzi spodnou hranou trupu a vrcholom smerovky.

Pre letov časť sťae musia byť dodran vetky bezpečnostn pravidl platn pre kategriu UTR/F2F.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 22.05. 2007 (5758 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd