S akm modelom zaa rchlostn modely? (1. as) - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

S akm modelom zaa rchlostn modely? (1. as)

Obnovme slvu s. upoutanch model?Teoretickch vah, ak kategriu zvoli je mnoho. Najm pre modelra, ktor sa sce rozhodol, e sa bude venova uptanm modelom, ale ktor z kategri uptanch modelov si vyberie, k tomu sa nejako nevie odhodla.
O tom, ak kategrie sa v kach lietaj, pem na inom mieste, ale poda ma to rozhodovanie naozaj nie je ahk. Sm som takmto rozhodovanm preiel. Ke som zistil, e modely U mi nestaia, polomakety ma nejako nikdy neoslovili (na makety nemm trpezlivos), zaal som sa venova combatom (F2D). Tu som jednak videl dynamiku a jednak adrenaln, ale aj pri tejto kategrii som dlho nevydral. Preo? ako poveda, ale oslovili ma najviac rchlostn a tmov modely. Tm tmovm (F2C) som sa nevenoval vbec, aj ke ... "Nikdy nehovor
nikdy."
Prve rchlostn modely ma oslovili natoko, e som sa im venoval ist dobu plnm zaujatm. Napriek tomu, e som v nich nedosiahol nejak mimoriadne spechy (prin bolo viac a nie je to na krtku debatu), ale momentlne jednoducho na ne nemm as. Napriek tomu som presveden, e sa raz k nim op vrtim aktvne, aj ke asi nie na reprezentanej rovni. Je to moja najobbenejia trieda modelov.
Mal som (a zniil som) vea modelov, niektor boli lepie, in horie, ale to tak chod, ke je lovek ovplyvnen rznymi pohadmi a nzormi na vec. Ale v dobe ke som zanal, nedostal sa mi do ruky vhodn koln, i trningov model. Neskr som jeden mal, skontruoval ho pn Jurkovi.
Model bol celkom dobr, ale priiel mono neskoro. Jeho pln aj stavebn popis asom na tchto strnkach uverejnm, ale bol aj jeden lep model, od mjho priatea Janka Bubenka starieho. Oba boli podobn, ale ten druh bol predsa len lep pre zaiatok a na trningy. Tento je zverejnen pod nzvom FALCO.
Teraz ale, chcem venova priestor jednmu modelu, ktor vznikol v dobe dvnejej, konkrtne rok jeho zverejnenia je 1982. Tento model je vemi zaujmav a svojou koncepciou najviac vhodn pre kategriu RODEO.
Jeho kontruktrom je, dnes ia neboh, zaslil majster portu pn Milan Vydra. Nasledujci lnok vydal asopis Model (dfam, e mi jeho reedciu na tomto mieste odpustia).

Pavol Barbari


Zaslouil mistr sportu Milan VYDRA

V padestch ltech zaznamenali českoslovent modelři prvn velk mezinrodn spěchy. Zaslouili se o ně předevm nai reprezentanti vkategorii upoutanch rychlostnch modelů. Jmna Husička, Sladk, Pech, ale i dal se vesměs ve spojen se superlativy objevovala na strnkch vech modelřskch časopisů.

Upoutan rychlostn modely se ve světe ltaj i dnes, jen jmna čs. reprezentantů z popřed vsledkovch listin jaksi vymizela. Jsou pro to různ důvody, jedno je vak jist: maj-li se čs. rychlostn modelři vrtit na pozice dobyt jejich předchůdci, mus mt tato kategorie u ns ir zzem.

Vem upoutan modelřm, kteř maj chuť se zasnoubit s rychlost, proto předkldm nvod, jak postavit rychlostn model z dostupnho materilu, jen se zkladnmi nstroji. Je samozřejm, e tento model nebude lmat rekordy, ale i dnen mistři maj za sebou dlouholet vvoj, na jeho začtku stli v letovm kruhu s podobně jednoduchmi modely.

A nyn u k stavbě. Nvrh představuje rychlostn model s charakteristickmi tvary ne ovem tak aerodynamicky propracovanmi, jakje m pičkov model tto kategorie. Na prvrnm obrzku jsou uvedeny zkladn rozměrymodelu a odhazovacho čtyřkolovho podvozku.

Obrzek druh, znzorňuje v axonometrickm pohledu způsob sestaven trupu z předem opracovanch čst. Hlavnm stavebnm materilem je překlika a dřevěn prknka (buk, palsa, lpa, ole atp.). K lepen pouijeme Epoxy 1200 neboLepox. Ne ovem začneme model stavět, musme si nakreslit přesn stavebn vkres (přklad vkresu trupu je na barevnm přetisku). Při nvrhu rozměrů trupu vychzme z rozměrů pouitho motoru, nesmme tak zapomenout na prostor pro ndr a palivov potrub.

Horn vrstvu spodn čsti trupu 1, tzv. vaničku, zhtovme nejlpe z tvrdho dřeva (buku). V předn čsti do n zapustme duralov hranoly s otvory se zvitem pro rouby drc motor.Hranoly můeme tak nahradit maticemi zalitmi epoxidem. Druhou vrstvu 2 vyřznme z vcevrstv překliky tl. 2 a 3mm. Dno vaničky 3 zhotovme z lpy (topolu, ole) nebo tvrd balsy. Předek trupu je doplněn vklikem 4 z tvrdho dřeva.

Horn čst trupu je sloena ze tř vrstev. Prvn 5 je opět z překliky tl. 2 a 3 mm, druh, 6 a třet 7 je z lpy nebo z tvrd balsy. Do třet vrstvy musme jetě zhotovit vřezy pro zaputěn křdla a karburtor motoru, kter v axonometrickm pohledu nejsou kresleny.

Před slepenm ksobě, vechny dly sesadme a zkontrolujeme, zda je v trupu dostatečně velk prostor. Po slepen vnitřek trupu začistme, upravme vřez pro karburtor a vechny hran trupu zaoblme. Předek trupu upravme tak, aby přechod od kuelu vrtule (pokud kuel nepouijeme, tak od unaeče vrtute) byl plynul. Na spodn čst trupu přilepme nebo přiroubujeme lyi z hlinku nebo duralu.

Křdlo obdlnkovho průřezu se souměrnm profilem o maximln tloutce asi 8 mm, zhotovme z tvrd balsy. Je vhodn slepit je ze dvou prknek, mezi ně zadlabeme a zlepme trubky pro řdic dlrty. Podobně ulome do křdla i pku řzeň tak, aby co nejmně přečnvala do vnitřku trupu.

Vodorovnou ocasn plochu vyřzneme z duralovho plechu tl. asi 1 mm nebo z překliky tl. 2 mm a zaoblme hrany. Thlo řzen k vkovce zhotovme z drtu do jzdnho kola o průměru 1.8 a 2 mm.

Hlava a vlec motoru nejsou kapotovn, aby bylo mon jednode nasazovat tlumič či laděn vfuk.

K dokončen modelu jsou jetě zapotřeb rouby spojujc horn čst trupu svaničkou. Mus bt nejmně dva: vpředu před, nebo za motorem a na konci trupu.

Ndr (v nvrhu trupu črkovaně) postač klasick. Je důleit, aby byla vy a zk. Za letu se toti vlivem odstřediv sly hladina paliva vychyluje, co můe bt u ir ndre přčinou nerovnoměrnho chodu motoru. Vvod paliva mus bt jako u vech upoutanch modelů na opačn straně, ne jsou řdc drty.

Při vlastnm ltn nesmme zapomenout na otzku bezpečnosti. Maximln pozornost věnujeme pevnosti zvěsu řdicch drtů i drtů samotnch. Pro bezpečn ltn postač drty o průměru 0,3 mm, vdy vak vyadujeme, aby pomocnci nebo přpadn divci, byli skryti za ochrannou st.

V leteckomodelřskch klubech je i dnes řada modelřů, kteř s rychlostnmi modely v dobch jejich slvy ltali. Ti vm mohou pomoci řeit někter detaily, kter by v tomto popisu zabraly přli mnoho msta. Doporučuji proto vem zjemcům o ltn s rychlostnmi modely, aby se zapojili do činnosti některho klubu.

© MODELŘ 5/1982/142

Mnoh technologick postupy s dnes u preit a ťakosti s materilom (balza, reglejka) u tie dnes nemme, preto neskr uverejnm upraven plnik a stavebn postup.

Oproti pvodnmu postupu sa zmen tvar a profil krdla a tie aj pouit lepidl. Pribudne naprklad povrchov prava - spevnenie povrchu laminovanm (nie je nutn). Takisto koncepcia odhadzovacieho podvozka - vozka je trochu nepraktick, aj keď pouiteľn, ale časom pribudne na tchto strnkach popis a nkres pre toto, pre kategriu F2A nepostrdateľn zariadenie.Mnoh technologick postupy s dnes u preit a akosti s materilom (balza, preglejka) u tie dnes nemme, preto vznikol model s nzvom FALCO.
Oproti pvodnmu postupu sa zmen tvar a profil krdla a tie aj pouit lepidl. Pribudne naprklad povrchov prava - spevnenie povrchu laminovanm (nie je nutn). Rovnako koncepcia odhadzovacieho podvozka - vozka je trochu nepraktick, aj ke pouiten, ale asom pribudne na tchto strnkach popis a nkres pre toto, pre kategriu F2A nepostrdaten zariadenie.
Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 23.04. 2007 (2096 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd