Zaname - Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage

Zaname

o budeme potrebova na zaiatok...Trochu terie nikomu neubli, na zaiatok dokonca bude dobr si nieo poveda o tom, o vlastne budeme potrebova. OK., tak zanime, krok po kroku.


Zkladn vbava

Bez ohľadu na model a typ motora, budete potrebovať prpravok na testovanie a zbeh motora s upevnenou ndrou. To znamen, dosku na ktorej je vyrezan lko motora, ktor budeme zabiehať, prpadne stojan s univerzlnym lkom, ktor je mon prispsobiť konkrtnemu motoru.

Ďalej potrebujeme palivo, niečo na natankovanie (striekačka, alebo elastick fľaa). Pre motory so haviacou sviečkou navye aj niekoľko sviečok a akumultor na havenie s koncovkou. Palivov ndre, aspoň dve, pretoe nie je dobr pouvať na samozpaln a haviace palivo rovnak ndr. A najdleitejie: rukovť a sadu laniek, alebo strn, spolu so spojovacmi karabnkami.

havenie.

D sa povedať, e pouiteľn s vetky typy dostupnch zdrojov, napjacie panely (POWER PANEL), znme z RC kategri, NiCd akumultory, plynotesn oloven akumultory. Dleit je aby mali naptie do 2 voltov, a kapacitu minimlne 2 Ah. Je treba dbať na dostatočn dĺku prvodnch vodičov, najm ak lietame na trve a model tartuje z ruky. Koncovky na havenie je mon pouiť rzne. Osvedčili sa tzv. „tipce“, samosvorn koncovky, atď. S vnimkou F2B, F2C a F2D, je povolen pouitie aj elektrickho tartru.

Palivo

delme v zsade na dva druhy: pre samozpaln motory (dieselov) a pre motory so haviacou sviečkou. Palivo pre samozpaln motory m nasledovn zloenie:

Zloka

Mnostvo

Kerosn (petrolej)

45 - 55 %

ter (dietyl - ter)

30 - 40%

Olej (ricnov, alebo Castrol M)

8 - 10 %

Stabiliztor vkonu (Amyl - nitrid, izopropyl - nitrt)

1,5 – 2,5 %

Čo sa tka paliva pre motory so haviacou sviečkou, obvykl pomer zloiek je 80 % metylalkoholu a 20 % oleja (ricnov, alebo Castrol M). Pre zvenie vkonu sa pridva do paliva 5 - 10% nitrometnu. Ale palivo pouvan v kategrii F2A, na zklade rozhodnutia FAI, nitrometn obsahovať nesmie!

Pozor, toto palivo, nakoľko obsahuje metylalkohol, je jedovat!

Riadiace lank

s pre pilota uptanch modelov to, čo pre pilota RC modelov, RC sprava. Dĺka a priemer s zvisl od kategrie a modelu, s ktorm budete lietať. Vo veobecnosti, sa delia na lank, spletan z viacerch drtov a struny. Lank bvaj spleten z viacerch tenkch drtov(4 – 7), s vslednm priemerom 0,35 – 0,44 mm. Struny, s vlastne oceľov drt z ktorho sa vyrbaj pruiny, alebo klavrov struny. Lank sa pouvaj hlavne u akrobatickch modelov, combatov a u makiet, alebo pri rekreačnom lietan.

Ich obrovskou vhodou je ich vysok pevnosť pri menom priemere v porovnan so strunami a ich ohybnosť. Pre rchlostn sa pouvaj struny, nakoľko maj ni odpor vzduchu (keďe nie s spletan). Pre rzne kategrie, FAI určilo konkrtne dĺkov obmedzenia, ako aj odporčania priemerov. Naprklad pre kategriu F2A s predpsan struny priemeru 0,4 mm s toleranciou –0,011 mm a dĺka 17,69 metra. Pre začiatok si treba pamtať, e do objemu motora 2,5 cm3, nm postačia lank, alebo struny priemeru 0,3 mm a dĺka 15,92m (meria sa od osi modelu po upevnenie na rukovti. Ku rukovti a modelu sa lank, alebo struny pripevňuj oceľovmi karabnkami, zavesenmi na očkch, ktor tvoria zakončenie lanka.

Zhotoveniu takhoto zakončenia venujeme mimoriadnu starostlivosť, pretoe sa u neraz stalo, e lanko sa v očku roztrhlo. Na zhotovenie očiek existuje niekoľko spsobov. Na obrzku je jeden z nich, vhodn prve pre oceľov struny. Pre sťan lietanie sa treba drať nariaden a odporčan FAI, alebo nrodnch pravidiel pre uptan kategrie.

Pavol Barbari

Copyright © Domovská stránka upútaných modelov / Slovak CL Homepage
Všetky práva vyhradené

Publikované: 15.04. 2007 (10736 čitateľov)

[ Späť ]Design layout by Stefan Nagtegaal and Steven Wittens.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.02 sekúnd